over mij

Indira Tendolkar

Download
Vitae
Lebenslauf und Beschreibung der beruflichen Laufbahn und Qualifikationen.
Vita Deutsch_Prof Dr med I Tendolkar.pdf
Adobe Acrobat Dokument 235.8 KB

Ik ben een psychiater en neuroloog met brede klinische en ambulante ervaring in het algemeen en gerontopsychiatrie.

 

Zowel mijn gefundeerde klinische en psychotherapeutische opleiding in de universiteitsklinieken Magdeburg en Keulen als mijn toonaangevende senior medische activiteit in het Universitair Ziekenhuis Nijmegen vormen een goede voorwaarde voor mijn psychotherapeutische en coachingspraktijk (zie CV).

 

Hoewel ik al jaren voornamelijk in Nederland werk, heb ik altijd nauwe professionele contacten onderhouden in Duitsland. Zo heb ik in 2011 een onderzoeksgroep opgericht in de Kliniek voor Psychiatrie en Psychotherapie in Essen, waar ik ook actief ben in het lesgeven als onderdeel van een buitengewoon hoogleraarschap. Ik heb gewerkt als expert in de wijk Kleef en ben bekend met de structuur van Duitse specialistische klinieken en verpleeginrichtingen. Ik ben ook bekend met het werk van mijn collega's in de privépraktijk van de Artsenvereniging van de Zorgverzekering Noordrijn-West-Rijn vanwege hun regelmatige psychotherapeutische begeleiding bij Duitse collega's.